ทำธุรกิจอย่างไรให้รวยไว

Advertisements

มารยาทไทย

คนสวย ต้องสวยจากภายใน มิใช่สวยแต่ใบหน้า

กริยาวาจาต้องสัมพันธ์กับใบหน้า

มีจิตใจอ่อนโยน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

มองโลกในแง่ดี คิดดี

ถ้าตัวเองทำอะไรที่ไม่ดีไว้ อย่าคิดว่าคนอื่นเขาจะทำเหมือนตัวเอง

รูปสวยๆ